Po co ten cały ambaras

Celem spółdzielni jest to, by poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków przywracać (reintegrować) względnie włączać w struktury rynku pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i osoby o niskiej zatrudnialnoci, a także aktywizować zawodowo osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem.

 

Celem spółdzielni jest ponadto realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa członków. Spółdzielnia ma podejmować działania, których przedmiotem jest odbudowanie i podtrzymanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Celem spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Istotnym celem łączącym socjalne i gospodarcze sfery działalności spółdzielni są usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dostosowywanie pojazdów do potrzeb i wymagań osób z dysfunkcją narządów ruchu, serwis pojazdów mechanicznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy, nowoczesny serwis sprzętu rehabilitacyjnego, a w szczególności naprawa wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich, w tym z napędem elektrycznym, a także inne usługi, takie jak  poligrafia specjalna ze szczególnym uwzględnieniem druku alfabetem Braille`a oraz usługowe projektowanie i wyposażanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na wielkość generowanego obrotu główną działalnością spółdzielni na dzień dzisiejszy jest serwis pogwarancyjny samochodów użytkowych. Nie zaprzestaniemy jednak działań w branży poligrafii specjalnej, ani świadczenia usług tłumaczenia.

Od początku 2014 roku z uwagi na zmianę miejsca prowadzenia działalności rozwijamy serwis silników zaburtowych. Na początku maja 2014 roku uzyskaliśmy autoryzację Suzuki co zmieniło nie tylko zewnętrzny wygląd warsztatu. Konsekwentnie naprawiamy silniki zaburtowe i zmarynizowane różnych marek autoryzacja wprowadziła wyższą jakość obsługi klienta ale ceny pozostały na nieautoryzacyjnym poziomie.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WiZuS
82-300 Elbląg, ul. T. Kościuszki 32B
NIP PL5783111042
Regon 281439560
KRS0000437510

Biuro Zarządu kontakt
82-300 Elbląg
ul. T. Kościuszki 32B
tel. +48 556 110 085
tel/fax +48 552 338 478
mobil +48 660 900 577
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat serwisowy kontakt
82-300 Elbląg
ul. Stawidłowa 12
tel/fax +48 55 235 41 93
mobil +48 511 55 41 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Praesent etiam nulla suscipit integer ut.