Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WiZuS

 

     

     Spółdzielnia stworzona przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności precyzyjniej dopasuje swoją ofertę adresowaną do niepełnosprawnych. Stale wzrastająca świadomość konieczności wspierania przedsiębiorstw działających w oparciu o ekonomię społeczną pozwala mieć nadzieję na świadczenie usług nie tylko dla osób niepełnosprawnych, lecz również dla przedsiębiorstw i firm transportowych  oraz zwykłych ludzi.

Celem spółdzielni jest to, by poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków przywracać (reintegrować) względnie włączać w struktury rynku pracy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i osoby o niskiej zatrudnialnoci, a także aktywizować zawodowo osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem.

Celem spółdzielni jest ponadto realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa członków. Spółdzielnia ma podejmować działania, których przedmiotem jest odbudowanie i podtrzymanie u jej członków umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Celem spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Istotnym celem łączącym socjalne i gospodarcze sfery działalności spółdzielni są usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dostosowywanie pojazdów do potrzeb i wymagań osób z dysfunkcją narządów ruchu, serwis pojazdów mechanicznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy, nowoczesny serwis sprzętu rehabilitacyjnego, a w szczególności naprawa wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich, w tym z napędem elektrycznym, a także inne usługi, takie jak  poligrafia specjalna ze szczególnym uwzględnieniem druku alfabetem Braille`a oraz usługowe projektowanie i wyposażanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Zaczynaliśmy od prowadzenia poligrafii specjalnej /druk alfabetem Braille`a/ i usług tłumaczenia, aby następnie – w odpowiedzi na potrzeby i sugestie niepełnosprawnych – poszerzyć działalność o serwis pojazdów mechanicznych przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Konieczność zatrudnienia kilku wykwalifikowanych pracowników, ich dodatkowego szkolenia oraz zapewnienia odpowiedniego oprzyrządowania każdego stanowiska pracy wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi.

Z uwagi na wielkość generowanego obrotu główną działalnością spółdzielni na dzień dzisiejszy jest serwis pogwarancyjny samochodów użytkowych. Nie zaprzestaniemy jednak działań w branży poligrafii specjalnej, ani świadczenia usług tłumaczenia.

Od początku 2014 roku z uwagi na zmianę miejsca prowadzenia działalności rozwijamy serwis silników zaburtowych. Na początku maja 2014 roku uzyskaliśmy autoryzację Suzuki co zmieniło nie tylko zewnętrzny wygląd warsztatu.

 

Konsekwentnie naprawiamy

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WiZuS
82-300 Elbląg, ul. T. Kościuszki 32B
NIP PL5783111042
Regon 281439560
KRS0000437510

Biuro Zarządu kontakt
82-300 Elbląg
ul. T. Kościuszki 32B
tel. +48 556 110 085
tel/fax +48 552 338 478
mobil +48 660 900 577
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat serwisowy kontakt
82-300 Elbląg
ul. Stawidłowa 12
tel/fax +48 55 235 41 93
mobil +48 511 55 41 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Portale społecznościowe

W przyszłości  założymy profile WSS WiZuS,  na razie nas tam jeszcze nie ma