Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

Zgodnie z prawem tłumacz przysięgły języka niemieckiego  może uwierzytelniać tłumaczenia dokumentów z oraz na język niemiecki. Polskie urzędy w zdecydowanej większości przypadków wymagają przedkładania zagranicznych dokumentów wraz z ich tłumaczeniami uwierzytelnionymi za pomocą pieczęci tłumacza przysięgłego.

 

Wykonujemy uwierzytelnione tłumaczenia m.in. następujących dokumentów:

  • dokumenty związane z edukacją: np. świadectwa, dyplomy, suplementy do dyplomów, certyfikaty, zaświadczenia o ukończeniu kursów, zaświadczenia o kontynuacji nauki itp.
  • dokumenty samochodowe (niemieckie, austriackie, szwajcarskie): Fahrzeugbrief, Zulassungsbescheinigung I i II, rachunki i umowy kupna-sprzedaży
  • akty stanu cywilnego
  • dokumenty prawnicze i pokrewne: np. wyroki, ugody,  postanowienia sądowe i prokuratorskie, akty notarialne i inne dokumenty poświadczane notarialnie (m.im. pełnomocnictwa) itp.
  • dokumentacja medyczna i pokrewna: np. szpitalne karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności itp.
  • dokumenty urzędowe: np. zaświadczenia o zameldowaniu, o (nie)pobieraniu świadczeń, o zdolności do zawarcia małżeństwa, zaświadczenia z PUP,  dokumenty celne, dokumenty bankowe itp.
  • dokumenty pracownicze i dotyczące działalności gospodarczej: np. świadectwa pracy, referencje, PIT-y, umowy (np. o pracę, o dzieło, o świadczenie usług itp.), zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, CEIDG, KRS, REGON, o (nie)zaleganiu w opłacaniu podatków czy składek, o nadaniu numeru NIP/NIP VAT UE, bilanse księgowe, patenty itp.
  • wszelkiego rodzaju inne dokumenty wymagające tłumaczenia uwierzytelnionego

Istnieje również możliwość tłumaczenia ustnego (konsekutywnego), np. w trakcie czynności notarialnych, wymagających obecności tłumacza przysięgłego.

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WiZuS
82-300 Elbląg, ul. T. Kościuszki 32B
NIP PL5783111042
Regon 281439560
KRS0000437510

Biuro Zarządu kontakt
82-300 Elbląg
ul. T. Kościuszki 32B
tel. +48 556 110 085
tel/fax +48 552 338 478
mobil +48 660 900 577
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztat serwisowy kontakt
82-300 Elbląg
ul. Stawidłowa 12
tel/fax +48 55 235 41 93
mobil +48 511 55 41 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Portale społecznościowe

W przyszłości  założymy profile WSS WiZuS,  na razie nas tam jeszcze nie ma